gov.ua Державні сайти України
Пошук

Антикорупційна програма

15 серпня 2016

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»).

Повідомити про корупційне правопорушення: 

Номер телефону  + 38 (044) 289-03-35 

Антикорупційна програма Держпраці на 2023 -2025 рр.

Наказ Державної служби України з питань праці від 16.06.2023 № 137 “Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з питань праці на 2023-2025 роки” 

Додаток 1 Заходи з реалізації засад відомчої політики Держпраці щодо запобігання та протидії корупції на 2023-2025 роки, заходи з реалізації Держпраці Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки

Додаток 2 Реєстр ризиків: Ризик1 Ризик2 Ризик3 Ризик4 Ризик5 Ризик6 Ризик7  Ризик8 Ризик9 Ризик10 Ризик11 Ризик12 Ризик13 Ризик14)

Додаток 3 Заходи щодо навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в Держпраці та її територіальних органах на 2023-2025 роки

Звіт за І півріччя 2023 року  Державної служби з питань праці

Звіт за ІІ півріччя 2023 року Державної служби з питань праці

Наказ Державної служби України з питань праці від 18.01.2023 № 16 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань праці та її міжрегіональних територіальних органів»

Запрошуємо представників громадськості, експертів та інших зовнішньо заінтересованих сторін Держпраці долучитися до надання пропозицій та зауважень до проєкту антикорупційної програми Державної служби України з питань праці на 2023-2025 роки  

ПРОЄКТ Антикорупційної програми Держпраці 2023-2025

Реєстр ризиків – Додаток 2 ( Ризик1 Ризик2 Ризик3 Ризик4 Ризик5 Ризик6 Ризик7  Ризик8 Ризик9 Ризик10 Ризик11 Ризик12 Ризик13 Ризик14)

Засади антикорупційної політики Держпраці

Навчання працівників Держпраці

Запрошуємо представників громадськості та експертів долучитися до оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань праці в 2023-2025 р.

Анонімне опитування працівників апарату Держпраці та її міжрегіональних територіальних управлінь

Анонімне опитування зовнішньо заінтересованих осіб Держпраці

Антикорупційна програма Держпраці на 2021 -2022 рр.

Запрошуємо представників громадськості та експертів долучитися до обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби України з питань праці

Проект Антикорупційної програми Держпраці на 2021 -2022 рр.

Наказ Держпраці “Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі України з питань праці” від 06.12.2021 № 189

Запрошення громадськості до обговорення корупційних ризиків

Запрошення посадових осіб Держпраці до обговорення та надання пропозицій щодо корупційних ризиків

 

Антикорупційна програма Держпраці на 2018 – 2020 рр.

Звіти про виконання Антикорупційної програми Державної служби України з питань праці

на 2018 – 2020 роки:

Звіт до протоколу №2  у 2019

Звіт до протоколу № 3 у 2019

Звіт до протоколу № 4 у 2019

Звіт до протоколу № 1 у 2020

Звіт до протоколу № 2 у 2020

Звіт до протоколу № 3 у 2020

 

Проект Антикорупційної програми Держпраці на 2018-2020 рр.

План заходів із запобігання корупції на 2017 рік 

Антикорупційна програма Держпраці на 2017 рік

Довідка щодо корупційних правопорушень здійснених працівниками системи Держпраці 

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

ПОРЯДОК обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Державної служби України з питань праці

______________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції

(наведений перелік постійно оновлюється у зв’язку із змінами у законодавстві)

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення, 1984 (із змінами)

«Глава 13-А Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції»

Витяг з Кримінального кодексу України, 2001 (із змінами)

«Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднання громадян

Стаття 356. Самоправство

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів»

«Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366. Службове підроблення

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Стаття 367. Службова недбалість

Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Стаття 370. Провокація підкупу»

 

Посилання:

Національне антикорупційне бюро України

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики