gov.ua Державні сайти України
Пошук
Інформація про зареєстровані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Перелік поданих декларацій про провадження господарської діяльності (згідно з Постановою КМУ від 18.03.2022 №314)

23 травня 2022
Перелік поданих декларацій про провадження господарської діяльності (згідно з Постановою КМУ від 18.03.2022 №314)

Щодо набуття права провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану

23 травня 2022
На виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» Урядом прийнято рішення від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного…

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану

23 травня 2022
Кабінетом Міністрів України, з метою дерегуляції господарської діяльності в період воєнного стану прийнято постанову від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної…

Про затвердження форм висновків експертизи

23 травня 2022
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів…

Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

23 травня 2022
Постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 77 затверджено перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2021-%D0%BF#Text.

Про Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

23 травня 2022
Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений…

Держпраці рекомендує суб’єктам господарювання та експертним організаціям звернути увагу на найбільш поширені недоліки в документації під час оформлення дозволів

03 лютого 2020
З метою уникнення непорозумінь Держпраці рекомендує суб’єктам господарювання та експертним організаціям звернути увагу на найбільш поширені недоліки в документації під час оформлення дозволів. Недоліки у заяві на одержання дозволів Подана…

Роз’яснення щодо порядку обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

10 січня 2020
Питання перегляду, у тому числі об’єднання деяких нормативно-правових актів в один документ, обговорювалося і знайшло підтримку ще під час засідань робочих груп з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань…

Роз’яснення щодо застосування вимог нормативно-правових актів до будови та проектування лише в частині, що не врегульована технічними регламентами

10 січня 2020
Проблемним питанням залишається ефективна організація здійснення в межах компетенції державного нагляду (контролю) територіальними органами Держпраці за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання. Важливу роль у наглядовій діяльності та побудові належної системи…

Проект наказу Мінсоцполітики “Про затвердження Порядку виконання маркшейдерських робіт при розробці рудних та нерудних корисних копалин”

15 квітня 2019
Проект наказу  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Порядок Додаток ПРОГНОЗ ВПЛИВУ реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін  Додаток до Порядку   ДОВІДКА щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод …