gov.ua Державні сайти України
Пошук

Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

23 травня 2022

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 77 затверджено перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2021-%D0%BF#Text.