gov.ua Державні сайти України
Пошук

Роз’яснення щодо порядку обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

10 січня 2020

Питання перегляду, у тому числі об’єднання деяких нормативно-правових актів в один документ, обговорювалося і знайшло підтримку ще під час засідань робочих груп з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, яка була створена при Держпраці наказом від 02.06.2015 № 45.

Мова іде про застосування нових редакцій Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885, та Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.024.2018 за № 244/31696 (далі – Правила).

Нові редакції Правил були розроблені і затверджені з урахуванням зауважень та пропозицій всіх зацікавлених сторін та з урахуванням норм європейського законодавства.

Мета прийняття Правил – визначення вимог охорони праці на робочих місцях у суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Були враховані рішення органів влади щодо дерегуляції господарської діяльності, а саме:

– відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.08.2016 № 615-р «Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України» скасовується вимога обов’язкової реєстрації підіймального обладнання (вантажопідіймальних кранів та машин, підйомників) та обладнання, що працює під тиском, у територіальних органах Держпраці та запроваджується їх облік у власника.

Відповідно до вимог застарілих та попередніх, скасованих нормативно-правових актів з охорони праці суб’єкт господарювання зобов’язаний зареєструвати (перереєструвати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки в органах Держпраці, шляхом подання письмового звернення (листа) та інших документів.

Наразі Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, не передбачена ця функція, а передбачено ведення обліку. Необхідно чітко усвідомити, що минула «реєстрація» та теперішній «облік» різні за змістом процедури.

Законом України «Про адміністративні послуги» (далі – Закон) визначено, що адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до цього Закону.

У розумінні зазначеного Закону реєстрація має ознаки адміністративної послуги. Відповідно до статті 5 Закону виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються згідно з переліком та вимогами до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги підстави для одержання адміністративної послуги; суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги; граничний строк надання адміністративної послуги; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Тобто, необхідність реєстрації (перереєстрації) машин механізмів, устатковання підвищеної небезпеки повинна бути передбачена виключно Законом, а не наказом, як на сьогодні.

Облік – організована система збору, накопичення, обробки, групування, узагальнення і фіксації необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають технічну, кількісну чи якісну характеристику об’єктів.

З метою виконання функцій відповідно до покладених на Держпраці завдань для територіальних органів Держпраці розроблені Методичні рекомендації щодо обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, об’єкти нафтогазового комплексу.

Цей облік проводиться з метою накопичення, обробки, групування, узагальнення, фіксації необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають технічну, кількісну чи якісну характеристику цього устатковання для подальшого аналізу спроможності безпечної експлуатації та можливості ідентифікації.

Також інформація щодо обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки використовується для виїзних перевірок та з метою ефективного планування наглядової діяльності, що зменшує регуляторний тиск на суб’єкта господарювання.

При цьому територіальні органи Держпраці ведуть облік на підставі:

наданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

висновків експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

матеріалів проведених експертно-технічними центрами первинних технічних оглядів;

декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

документу про відповідність;інформації, одержаної посадовою особою територіального органу Держпраці під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

інформації, одержаної від суб’єкта господарювання відповідно до звернення територіального органу Держпраці.

Під час здійснення обліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки посадовим особам територіальних органів Держпраці забороняється вимагати від власника обладнання надання будь-яких документів та вчиняти дії, спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків роботодавця.