gov.ua Державні сайти України
Пошук

Законодавство

31 січня 2020
 1. “Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18).
 2. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12).
 3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17).
 4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17).
 5. Закон України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-19).
 6. Закон України «Про звернення громадян» (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80).
 7. Кодекс законів про працю України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08).
 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10).
 9. Кримінальний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14).
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).
 11. Цивільний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).
 12. Цивільний процесуальний кодекс України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.)
 13. Кодекс адміністративного судочинства України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15).
 14. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами) (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17).