gov.ua Державні сайти України
Пошук

Судом застосовані заходи реагування у сфері держаного нагляду за охороною праці щодо чотирьох суб’єктів господарювання Миколаївщини

12 грудня 2019

Державний нагляд у сфері господарської діяльності має на меті виявити та запобігти порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання, що здійснюється як в інтересах суспільства, так і для забезпечення безпеки життя та здоров’я людини, а також належних, безпечних і здорових умов праці.

Тож, встановлена наявність фактів порушень вимог законодавства з питань охорони праці та виробничої безпеки, зафіксованих в актах перевірок Управління Держпраці у Миколаївській області, вимагає найшвидшого реагування.

Застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) є необхідним оперативним та превентивним способом впливу на порушника. Головна мета застосування заходу впливу – усунення існування загрози життю та здоров’ю людей.

За таких умов, з метою недопущення нещасних випадків серед працездатного населення, Управління Держпраці у Миколаївській області за результатами перевірок звернулось до Миколаївського окружного адміністративного суду щодо заборони виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки суб’єктами господарювання:

  • ТОВ «АРКАДІЯ-П» заборонити експлуатацію еклектичного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В;
  • КП «Врадіївське житлово-комунальне господарство» Врадіївської районної ради – експлуатацію крана автомобільного СМК -12, виконання робіт з ремонту, технічного обслуговування зазначеного крана, а також робіт на висоті понад 1,3 метра, робіт в колодязях, котлованах, камерах, колекторах, замкненому просторі;
  • ТОВ «Агро-Темп» – експлуатацію паливозаправного пункту, виконання робіт у вубухопожежонебезпечних зонах, робіт з використання та збереження горючих рідин, робіт, пов’язаних з використанням та зберіганням небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки у 5 місткостях; робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, робіт із збереження та переробки зерна.
  • ТОВ база відпочинку «ТРЕМБІТА» – експлуатацію комплектної трансформаторної підстанції – 137, виконання робіт у діючих електроустановках напругою понад 1000 В, робіт з ремонту та технічного обслуговування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В, робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

Оскільки суб’єкти господарювання на час розгляду справ доказів усунення порушень не надали,  суд дійшов висновків, що позивні вимоги Управління Держпраці у Миколаївській області є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Зауважимо, що відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.