gov.ua Державні сайти України
Пошук

Питання своєчасності виплати заробітної плати перебуває на контролі Управління Держпраці у Сумській області

29 листопада 2019

За результатами інспекційних відвідувань протягом першої половини листопада 2019 року двома підприємствами-боржниками із виплати заробітної плати погашено в повному обсязі заборгованість перед працівниками на загальну суму 390 800 гривень. А саме:

·         КП «Шостка-Зеленбуд» виплачено 205 900 гривень,

·         КНП «Буринська ЦРЛ ім. професора М.П. Новаченка» виплачено 184 900 гривень.

Також працівникам КНП «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області виплачено заробітну плату за другу половину серпня-вересень 2019 року на загальну суму 1 279 200 гривень.

Головними державними інспекторами відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Сумській області протягом першої половини листопада 2019 року проведено п’ять інспекційних відвідувань підприємств-боржників із виплати заробітної плати. У ході заходів контролю інспекторами праці виявлено порушення частини 1 та 2 статті 116, частини 1 статті 117 Кодексу законів про працю України, частини 1 статті 24 Закону України «Про оплату праці».

За результатами інспекційних відвідувань фахівцями Держпраці складені акти, керівникам підприємств внесено приписи щодо усунення виявлених порушень, за виконанням яких встановлено контроль. У межах чинного законодавства до відповідальних посадових осіб підприємств-боржників вжиті заходи реагування, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Довідково. Кодекс законів про працю України.

Стаття 116 Строки розрахунку при звільненні.

«При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму».

 Стаття 117 Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

«В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку…»

Закону України «Про оплату праці».

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати.

«Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата…».