gov.ua Державні сайти України
Пошук

Про регуляторну діяльність Держпраці у ІІ півріччі 2015 року

22 липня 2015

 

 

№з/п Назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта Структурний підрозділ відповідальний за розроблення Строк виконання (квартал)
1 2 3 4 5
1. Проекти законів України:
1.1. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної служби з питань праці» Проект акта розробляється з метою забезпечення Держпраці здійснення своїх повноважень та виконання функцій у визначених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” сферах компетенції Департаментз питань праці ІІІ квартал
1.2. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України від 24 лютого 1994 року № 4005-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»» Проект акта розробляється з метою законодавчого врегулювання передачі функцій в частині гігієна праці від Держсанепідслужби до Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Департаментз питань праці IV квартал
1.3. проект Закону України «Про внесення змін до статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»» Проект акта розробляється з метою відновлення втраченої державної функції контролю за розрахунком та сплатою роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, унеможливлення «фіктивного» працевлаштування інвалідів. Департаментз питань праці IV квартал
1.4. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Законодавче врегулювання питань дозвільної та експертної діяльності у сфері охорони праці Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг IV квартал 
2. Проекти актів Кабінету Міністрів України:
2.1. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956»  Проект акта розробляється з метою скасування необхідності отримання свідоцтв про Державну реєстрацію об’єктів підвищеної небезпеки на виконання пункту 18 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки IV квартал
2.2. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» Проект акта розробляється з метою оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), надання територіальним органам Держпраці повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг IV квартал 
2.3. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.         № 1232»  Проект акта розробляється з метою законодавчого врегулювання передачі функцій в частині гігієни праці від Держсанепідслужби до Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 Департаментз питань праці IV квартал
2.4. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509” З метою зменшення кількості нормативно-правових актів, що регулюють схожі відносини, проектом акта пропонується внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2013 року № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення” з урахуванням особливостей, визначених статтею 259 КЗпП України Департаментз питань праці IV квартал
2.5. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення» Проектом акта передбачається врегулювати питання упорядкування механізму державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення відповідно до ч.2 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Департаментз питань праці IV квартал
2.6. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР”  Проект акта розробляється у зв’язку з необхідністю приведення постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 у відповідність до статті 33 Закону України «Про охорону праці» та статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» Департаментз питань праці IV квартал
2.7. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів»  Проект акта розробляється на виконання вимог статті 35 Закону України «Про дорожній рух» Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку IV квартал 
2.8. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268” Проект акта розроблено з метою упорядкування умов оплати праці працівників територіальних органів Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» Департаментз питань праці IІІ квартал
2.9. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від             5 травня 1997 р. № 409» Проект акта розроблено за результатами роботи робочої групи при Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих сфер, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 17.04.2015 № 84 Управління юридичного забезпечення IV квартал 
2.10. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Проект акта розроблено з метою упорядкування питань оплати праці, зарахування медичного стажу, щорічних додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого тижня для посадових осіб Держпраці, які виконують функції з гігієни праці у зв’язку з особливим характером праці. Департаментз питань праці IV квартал
2.11. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України» Проект акта розроблено на виконання пункту 2 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з метою врегулювання суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаних із наданням послуг, забезпечення громадської безпеки та захисту життя і здоров’я людини під час здійснення господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення. Управління гірничого нагляду IІІ квартал
2.12. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку допущених до виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»  На виконання пункту 12 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з метою врегулювання суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, пов’язаних із виробництвом вибухових матеріалів промислового призначення та встановлення їх вичерпного переліку Управління гірничого нагляду IІІ квартал
3. Проекти наказів Міністерства соціальної політики:
3.1. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340» Проект акта розробляється з метою забезпечення здійснення територіальними органами Держпраці своїх повноважень у сфері видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 Управління юридичного забезпечення ІІІ квартал
3.2. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів» Проект акта розробляється на виконання статті 34 Закону України «Про дорожній рух» Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку IV квартал
3.3. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» Проект акта розробляється для правового регулювання цієї сфери у зв’язку з втратою актуальності наказу Держгіртехнагляду СРСР від 27.11.1987 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку IV квартал
3.4. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» Проект акта розробляється для правового регулювання цієї сфери у зв’язку з втратою актуальності наказу Держгіртехнагляду СРСР від 30.08.1966 «Про затвердження Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» (НПАОП 0.00-1.60-66) та наказу Держнаглядохоронпраці України від 23.07.1996      № 125 «Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПА (0,7 кг/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115оС», зареєстрованого в Мін’юсті України 05.11.1996 за № 655/1680          (зі змінами) (НПАОП 0.00-1.26-96) Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку IV квартал
3.5. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації ліфтів» Проект акта розробляється для правового регулювання цієї сфери у зв’язку з втратою актуальності наказу Держгірпромнагляду від 01.09.2008 № 190 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», зареєстрованого в Мін’юсті 07.10.2008 за № 937/15628              (НПАОП 0.00-1.02-08) Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку IV квартал
3.6. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустановок»  Проект акта розробляється для правового регулювання цієї сфери у зв’язку з втратою актуальності наказу Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.98 за № 97/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та наказу Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 № 257, зареєстрованого в Мін’юсті 13.01.98 за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97) Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці IV квартал 
3.7. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці для суднобудівних та судноремонтних робіт» Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї сфери Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці IV квартал 
3.8. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів» Власна ініціатива з метою правового врегулювання цієї сфери Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці IV квартал 
3.9. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» Розроблення проекту акта ініційовано СПО роботодавцями на національному рівні в рамках роботи робочої групи при Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих сфер, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 17.04.2015 № 84 Департаментз питань праці IV квартал
3.10. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах України» Проект акта розробляється з метою правового врегулювання у цій сфері і приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

 

Відділ нагляду в АПК та СКФ IV квартал 
3.11.   Проект акта розробляється відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці та вимог Директиви 92/104 ЄЕС від 03.12.1992 про мінімальні вимоги до поліпшення безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування Управління гірничого нагляду  ІV квартал
3.12. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про визнання такими, що не застосовуються на території України, деяких нормативно-правових актів СРСР» Проект акта розроблено за результатами роботи робочої групи при Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих сфер, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 17.04.2015 № 84 Управління юридичного забезпечення IV квартал
3.13. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів з охорони праці» Проект акта розроблено за результатами роботи робочої групи при Держпраці з перегляду та вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також удосконалення законодавства у цих сфер, створеної на виконання доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 17.04.2015 № 84 Управління юридичного забезпечення IV квартал
3.14. проект спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від           13 грудня 2004 року № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці» Проект акта розробляється з метою законодавчого врегулювання передачі функцій в частині гігієни праці від Держсанепідслужби до Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 Департаментз питань праці IV квартал
3.15. Проект спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від         21 травня 2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» Проект акта розробляється з метою законодавчого врегулювання передачі функцій в частині гігієни праці від Держсанепідслужби до Держпраці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 Департаментз питань праці IV квартал
3.16. проект наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи умов праці посадовими особами Державної служби з питань праці та її територіальних органів» Проект акта передбачає встановлення єдиних вимог до організації та проведення експертизи умов праці на робочих місцях працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, в т.ч. контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці Департаментз питань праці IV квартал