gov.ua Державні сайти України
Пошук

“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР”

22 липня 2015

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від                     2015 р. №

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України та Ради Міністрів УРСР

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів Української РСР від 1 грудня 1990 р. № 357 „Про Державну експертизу умов праці” (ЗП УРСР, 1990 р., № 12, ст. 69; ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 262);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 липня 1993 р. № 567 „Про внесення змін і доповнень до Положення про Державну експертизу умов праці” (ЗП УРСР, 1990 р., № 12, ст. 69; ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 262, Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814);

 пункт 1 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.  № 497 „Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15,       ст. 814).

Прем’єр-міністр України                                                                    А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                      2015 р. №

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р.      № 1290 „Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці” (Офіційний вісник України, 1997 р., № 48, ст. 22):

1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

„2. Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, підготовлених Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством соціальної політики.”;

 3. Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови.”.

 2.  У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 „Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 352):

 1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

„Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеного Переліку, підготовлені Державною службою з питань праці на підставі обґрунтованих і погоджених із Міністерством охорони здоров’я клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подаються до Кабінету Міністрів України Міністерством соціальної політики.”;

 2)  пункт 2 викласти в такій редакції:

 „Міністерству соціальної політики давати роз’яснення щодо порядку застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.”.

 3. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 „Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” (Зібрання постанов Уряду України, 1992 р., № 9, ст. 211):

 1) слова „Міністерству праці” замінити словами „Міністерству соціальної політики”,

 2) після слів „щодо порядку” доповнити словом „проведення”.

 4. У Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому зазначеною постановою:

 1) слова „Державна експертиза умов праці” та  „Мінпраці” в усіх відмінках замінити відповідно словами „Держпраці” та „Мінсоцполітики” у відповідному відмінку;

 2) у пункті 2 слова „власником або уповноваженим ним органом” замінити словом „роботодавцем”;

 3) у пункті 3 слово „затверджуваними” замінити словами „що затверджуються”;

 4) в абзаці третьому пункту 4:

 слова „власника або уповноваженого ним органу” замінити словом „роботодавця”;

вилучити слова „за участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ”;

 5) у пункті 5 слова „технічні інспекції праці профспілок, інспекції Держгіртехнагляду” вилучити;

 6) у пункті 7:

 слова „ Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці” замінити словами „Держпраці і МОЗ”;

 слова „територіальних санітарно-епідеміологічних станцій” замінити словами  „органів Держпраці або державних підприємств, віднесених до сфери її управління”;

 7) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:

 „Пропозиції про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, підготовлених Держпраці на підставі обґрунтованих та погоджених із МОЗ клопотань заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подаються до Кабінету Міністрів України Мінсоцполітики.”;

 8) пункт 11 викласти у такій редакції:

„11. Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена  оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Держпраці.”.