gov.ua Державні сайти України
Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства економіки України „Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)”

25 травня 2022

Проєкт наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я на роботі під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)» (далі – проєкт акта) розроблено з метою оптимізації державного регулювання на об’єктах магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку та наближення національного законодавства про охорону праці до законодавства Європейського Союзу шляхом затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки таздоров’я на роботі під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту акта приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за адресою:

Державна служба України з питань праці, 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; e-mail: dsp@dsp.gov.ua; факс/тел.: (044) 279-05-52.

Проєкт акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держпраці: www. dsp.gov.ua (розділ „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”, також розділ„Громадянам” → підрозділ „Консультації з громадськістю).

Наказ

Мінімальні вимоги

Пояснювана записка

Аналіз регуляторного впливу

АРВ ( допрацьований)