gov.ua Державні сайти України
Пошук

Контактна інформація працівників апарату Держпраці

Інформація оновлена станом на 01.09.2021

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.00. Обід: 13.00-13.45.

П’ятниця: 8.00 – 15.45. Обід 13.00 – 13.45.

ПІБ працівника Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса (e-mail)
Дегнера Ігор Анатолійович В.о. Голови 311 284-39-16 priym@dsp.gov.ua
Сажієнко Віталій Валерійович заступник Голови 302 279-00-85 sazhiienko@dsp.gov.ua
edamov@dsp.gov.ua
Горбатюк Алла Володимирівна заступник Голови 320 279-03-25 horbatiuk@dsp.gov.ua
Дуль Ярема Миколайович заступник Голови 312 284-29-37
4. Департамент з питань праці
Гончарук Володимир Феодосійович Директор департаменту 110 289-86-74 Honcharuk@dsp.gov.ua
Коновалова Олена Анатолієвна заступник директора департаменту 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
4.1. Відділ з питань трудових відносин
Галай Анатолій Олегович головний спеціаліст 118 234-52-70 Halai@dsp.gov.ua
Законов Андрій Олександрович головний спеціаліст 316 248-74-36 zakonov@dsp.gov.ua
Темченко Вікторія Геннадіївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 118 234-52-70 satanina@dsp.gov.ua
Штронда Людмила Миколаївна головний спеціаліст 118 234-52-70 shtronda@dsp.gov.ua
4.2. Відділ з питань зайнятості
Семенін Олександр Анатолійович начальник відділу 115 288-33-02
головний спеціаліст 311 284-39-16
Знова Антон Юрійович провідний спеціаліст 115 288-33-02 znova@dsp.gov.ua
4.3. Відділ з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Бондар Вадим Олександрович заступник директора департаменту – начальник відділу 118 234-52-70
Кантур Оксана Миколаївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Ларіна Тетяна Анатоліївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Марченко Олена Юріївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Тимочко Анастасія Петрівна головний спеціаліст 109 289-86-74
4.4. Відділ з питань охорони праці
Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Машталяр Анна Михайлівна головний спеціаліст
Маркіз Катерина Сергіївна головний спеціаліст 105 278-66-47 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
4.5. Відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці
Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 kharchuk@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 112 279-05-53 dudchenko@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-05-53 kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-05-53 hovadziuk@dsp.gov.ua
4.6. Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці
Онищенко Наталія Петрівна завідувач сектору 111 288-28-93
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
4.7. Сектор аналітичного забезпечення діяльності департаменту
Нічик Світлана Вікторівна Завідувач сектору 109 289-86-74 Nichyk@dsp.gov.ua
5. Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Ігнатов Олександр Миколайович директор департаменту 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
5.1. Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-12-14 Horban@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст 207 289-86-30
5.2. Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Литвинов Володимир Володимирович начальник відділу 206 289-00-47, 289-87-91 Lytvynov@dsp.gov.ua

transport@dsp.gov.ua

Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Столипін Юрій Вячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст 206 289-87-91, 289-00-47 Lytovchenko@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Дев’ятов Євген Володимирович головний спеціаліст 206 289-00-47
5.3. Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Бєлоусов Павло Станіславович начальник відділу 205 289-40-74 bielousov@dsp.gov.ua
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 207  289-86-30 Zhavoronkova@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
Коновалов Едуард Вікторович головний спеціаліст 201  248-74-35
5.4. Відділ нагляду в АПК та СКС
Радіонов Микола Олександрович заступник директора департаменту – начальник відділу 204 278-15-60 Radionov@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 212 289-41-52 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
Лавай Надія Василівна головний спеціаліст 208 279-05-52
6. Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Лиштва Ольга Петрівна начальник управління 104 289-86-76 Lyshtva@dsp.gov.ua
6.1. Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 108 289-85-11 Ivchenko@dsp.gov.ua
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 108 289-85-11 Gorbenko@dsp.gov.ua
Криволапчук Ніна Валеріївна головний спеціаліст 289-86-76
6.2. Відділ документального забезпечення та архівної справи
Тимченко Юлія Олександрівна головний спеціаліст 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua
Франкевич Тетяна Олексіївна головний спеціаліст 104 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua
Абдукарімова Тетяна Олегівна головний спеціаліст 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua
Вовк Ірина Георгіївна головний спеціаліст 104 289-86-76
6.3. Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації
Татарчук Ірина Михайлівна завідувач сектору 108 289-85-11 zvern@dsp.gov.ua
Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua
7. Управління юридичного забезпечення
Рак Тетяна Михайлівна начальник управління 317 289-04-95 urystdsp@dsp.gov.ua
7.1. Відділ нормативно-правового забезпечення
Березовська Валерія Валеріївна заступник начальника управління-начальник відділу 314 289-71-49 urystdsp@dsp.gov.ua
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Сергієнко Ірина Михайлівна головний спеціаліст 314 289-71-49
Серебрякова Наталія Сергіївна головний спеціаліст 314 289-54-68
7.2. Відділ претензійної роботи
Марахін Євген Анатолійович начальник відділу 318 289-54-68 urystdsp@dsp.gov.ua
Сапсай Світлана Валентинівна головний спеціаліст 318 289-54-68 sapsaj@dsp.gov.ua.
Павлюк Марія Анастасіївна головний спеціаліст 318 289-54-68
Ільчук Володимир  Леонідович головний спеціаліст 318 289-54-68 ilchuk@dsp.gov.ua

urystdsp@dsp.gov.ua

Вахатова Ірина Олександрівна головний спеціаліст 318 289-54-68
8. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Яковецька Інна Володимирівна начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Yakovetska@dsp.gov.ua
8.1. Відділ бухгалтерського обліку
Ільчук Інна Петрівна заступник начальника управління-заступник головного бухгалтера 222-А 289-61-18
Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua
Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua
Шатило Оксана Миколаївна головний спеціаліст 222-А 289-61-18
Демченко Вікторія Миколаївна головний спеціаліст
8.2. Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко Наталія Яківна начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua
Новохацька Юлія Миколаївна головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua
Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua
822@dsp.gov.ua
8.3. Сектор господарського та інформаційного забезпечення
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
Коміса Костянтин Володимирович провідний інженер-програміст 218 admin@dsp.gov.ua
Кузьмін Андрій Андрійович головний спеціаліст 222 289-30-34
9. Управління інспекційної діяльності
Гнатюк Олег Анатолійович начальник управління 214 289-30-20 hnatiuk_o@dsp.gov.ua
9.1.  Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності
Тягай Максим Петрович заступник начальника управління – начальник відділу 214 248-74-56 Tiahai@dsp.gov.ua
Чехун Наталія Анатоліївна головний спеціаліст 214 248-74-56 chekhun@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна головний спеціаліст 214 248-74-56 Temna@dsp.gov.ua
Низюк Анастасія Анатоліївна головний спеціаліст 218 289-30-35
9.2. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму
Гончар Олег Володимирович начальник відділу 289-85-93
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Бєлоусова Ольга Іванівна головний спеціаліст 223 248-77-77 bielousova.o@dsp.gov.ua
10. Управління гірничого нагляду
Нелень Олег Анатолійович начальник управління 213 289-53-59 nelen@dsp.gov.ua
10.1 Відділ нагляду у вугільній промисловості
Український Василь Юрійович заступник начальника управління – начальник відділу 212 284-38-92
Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212 289-30-27 LytvynovVV@dsp.gov.ua
Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua
10.2. Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів
Демченко Артур Вікторович заступник начальника управління – начальник відділу 211 289-83-56
Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 211 248-74-57
Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua
Сергієнко Сергій Григорійович головний спеціаліст 211 248-74-57 Serhiienko@dsp.gov.ua
10.3. Відділ геолого-маркшейдерських робіт
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua
1033@dsp.gov.ua
Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210 289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua
1031@dsp.gov.ua
Гетьман Олександр Іванович головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
11. Управління  персоналу
11.1 Відділ обліку персоналу
Підоріна Оксана Володимирівна головний спеціаліст 103 289-30-26
Никодюк Алла Василівна головний спеціаліст 103 289-30-26
Галишкіна Інна Василівна головний спеціаліст 103 289-30-26
11.2 Відділ розвитку персоналу
Прохоренко Юлія Володимирівна начальник відділу 101 289-03-32 Prokhorenko@dsp.gov.ua
Зайцева Світлана Валеріївна головний спеціаліст 100 289-03-32 zaitceva@dsp.gov.ua
Троценко Олена Петрівна головний спеціаліст 101 289-03-32
12. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг
Павлунь Володимир Богданович начальник відділу 106 278-23-22
Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 106 278-23-22 Marienko@dsp.gov.ua
Шарафан Ірина Юріївна головний спеціаліст 107 279-06-30
Леонова Сніжана Леонтіївна головний спеціаліст 107 279-06-30
Головко Тетяна Євгенівна головний спеціаліст 107 289-30-32
13. Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Єдамов Микола Васильович начальник відділу 301 279-00-85 edamov@dsp.gov.ua
Главацька Анна Йосипівна заступник начальника відділу 320 279-03-25 hlavatska@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 116 288-10-00 Rastorhuieva@dsp.gov.ua
14. Сектор внутрішнього аудиту
Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 224 279-05-56 Ivashchenko@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 224 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 224 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
15. Головний спеціаліст з питань міжнародних звя’зків та Євроінтеграції
Низюк Анастасія Анатоліївна (на період тимчасової відсутності основного працівника) головний спеціаліст 218 289-30-35
16. Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ
Баришевська Оксана Леонідівна головний спеціаліст 321 289-61-36 press@dsp.gov.ua
17. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
Павлова Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 219 289-87-35
18. Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Марахін Євген Анатолійович (виконання функцій
за вакантною посадою)
19. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Середюк Юрій Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35