gov.ua Державні сайти України
Пошук

Контактна інформація працівників апарату Держпраці

Інформація оновлена станом на 23.02.2021

Поштова адреса (співпадає з фактичною адресою): 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

E-mail: dsp@dsp.gov.ua

Години роботи в Держпраці передбачені внутрішнім трудовим розпорядком:

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.00. Обід: 13.00-13.45.

П’ятниця: 8.00 – 15.45. Обід 13.00 – 13.45.

ПІБ працівника Посада № кабінету Службовий телефон Електронна адреса (e-mail)
Сажієнко Віталій Валерійович Т.в.о. Голови 302 279-00-85   sazhiienko@dsp.gov.ua

edamov@dsp.gov.ua

Дегнера Ігор Анатолійович заступник Голови 311 248-74-95 priym@dsp.gov.ua
Горбатюк Алла Володимирівна заступник Голови 320 279-03-25 horbatiuk@dsp.gov.ua
3. Департамент з питань праці

Гончарук Володимир Феодосійович Директор департаменту 110 289-86-74 Honcharuk@dsp.gov.ua
Коновалова Олена Анатолієвна заступник директора департаменту 117 234-52-70 Konovalova@dsp.gov.ua
3.1. Відділ з питань трудових відносин
Бондар Вадим Олександрович заступник директора – начальник відділу 118 234-52-70 Bondar@dsp.gov.ua
Заступник начальника відділу 118 234-52-70
Галай Анатолій Олегович головний спеціаліст 118 234-52-70 Halai@dsp.gov.ua
Сатаніна Оксана Олексіївна головний спеціаліст 118 234-52-70 satanina@dsp.gov.ua
Штронда Людмила Миколаївна Головний спеціаліст 118 234-52-70 shtronda@dsp.gov.ua
Темченко Вікторія Геннадіївна Головний спеціаліст 105 278-66-47
Законов Андрій Олександрович Головний спеціаліст 316 248-74-36 zakonov@dsp.gov.ua
3.2. Відділ з питань зайнятості
Стасюк Світлана Валентинівна начальник відділу 115 288-33-02 Stasiuk@dsp.gov.ua
Онищенко Наталія Петрівна головний спеціаліст 115 288-33-02 Onyshchenko@dsp.gov.ua
Знова Антон Юрійович провідний спеціаліст 115 288-33-02 znova@dsp.gov.ua
Семенін Олександр Анатолійович головний спеціаліст 311 284-39-16
3.3. Відділ з питань державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Сігарьова Наталія Федорівна Заступник директора департаменту – начальник відділу 313 284-39-01
Кантур Оксана Миколаївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Ларіна Тетяна Анатоліївна головний спеціаліст 105 278-66-47
Марченко Олена Юріївна головний спеціаліст 105 278-66-47
3.4. Відділ з питань охорони праці
Віжул Наталія Василівна начальник відділу 113 284-39-07 Vizhul@dsp.gov.ua
Маркіз Катерина Сергіївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Loishyna@dsp.gov.ua
Ленда Наталія Миколаївна головний спеціаліст 114 284-39-07 Lenda@dsp.gov.ua
Машталяр Анна Михайлівна головний спеціаліст 109 288-86-74
3.5. Відділ з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці
Харчук Людмила Володимирівна начальник відділу 112 279-03-28 kharchuk@dsp.gov.ua
Дудченко Тетяна Володимирівна головний спеціаліст 112 279-03-28 dudchenko@dsp.gov.ua
Куроченко Наталія Олександрівна головний спеціаліст 112 279-05-53 kurochenko@dsp.gov.ua
Гавадзюк Євген Кирилович провідний спеціаліст 112 279-05-53 hovadziuk@dsp.gov.ua
3.6. Сектор з питань застрахованих осіб та дитячої праці
Дурицька Ольга Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 111 Durytska@dsp.gov.ua
Романенко Наталія Василівна головний спеціаліст 111 288-28-93 Romanenko@dsp.gov.ua
Акуленко Лариса Михайлівна головний спеціаліст 109 289-86-74
3.7. Сектор аналітичного забезпечення діяльності департаменту
Нічик Світлана Вікторівна Завідувач сектору 109 289-86-74 Nichyk@dsp.gov.ua
4. Департамент нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Радецький Йосип Іванович директор департаменту 204 289-30-35 Radetskyi@dsp.gov.ua
4.1. Відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці
Ігнатов Олександр Миколайович заступник директора департаменту – начальник відділу 205 289-40-74 Ihnatov@dsp.gov.ua
Мельнікова Лариса Анатоліївна головний  спеціаліст 203 289-50-69 Melnikova@dsp.gov.ua
Горбань Валерій Вікторович головний спеціаліст 207 289-87-91 Horban@dsp.gov.ua
Юрченко Катерина Павлівна головний спеціаліст 101 289-41-52
4.2. Відділ нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку
Литвинов Володимир Володимирович начальник відділу 206 289-00-47, 289-87-91 Lytvynov@dsp.gov.ua
520@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Шавернєв Володимир Васильович головний спеціаліст 205 289-40-74 Shaverniev@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 207 289-00-47
Литовченко Віра Вікторівна головний спеціаліст 206 289-87-91, 289-00-47 Lytovchenko@dsp.gov.ua
transport@dsp.gov.ua
Столипін Юрій Вячеславович головний спеціаліст 206 289-00-47 Stolypin@dsp.gov.uа
4.3. Відділ нагляду на виробництві і об’єктах підвищеної небезпеки
Бєлоусов Павло Станіславович начальник відділу 205 289-40-74 bielousov@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 216 278-20-96
Жаворонкова Леся Вячеславівна головний спеціаліст 207 289-45-82, 289-86-30 Zhavoronkova@dsp.gov.ua
Поремський Олександр Павлович головний спеціаліст 216 278-20-96 Poremskyi@dsp.gov.ua
Руденко Анна Віталіївна головний спеціаліст 203 289-50-69 Rudenko@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 203 278-20-96
4.4. Відділ нагляду в АПК та СКС
Радіонов Микола Олександрович заступник директора департаменту – начальник відділу 204 289-30-33 (факс) Radionov@dsp.gov.ua
заступник начальника відділу 208 279-05-52
Шептунова Зоя Іванівна головний спеціаліст 101 289-41-52 Sheptunova@dsp.gov.ua
Білоусова Валентина Хомівна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bilousova@dsp.gov.ua
Бондарчук Оксана  Миколаївна головний спеціаліст 208 279-05-52 Bondarchuk@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 206 289-00-47
Слободянюк Іван Анатолійович головний спеціаліст 101 Slobodianiuk@dsp.gov.ua
5. Управління документального забезпечення, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Лиштва Ольга Петрівна Начальник управління 102 289-86-76 Lyshtva@dsp.gov.ua
5.1. Відділ забезпечення діяльності керівника та контролю
Дьяковський Артем Миколайович заступник начальника управління – начальник відділу 104 289-86-76 436@dsp.gov.ua
Бурик Анна Андріївна (декрет) головний спеціаліст
головний спеціаліст 310 284-39-16
Горбенко Валентина Вікторівна головний спеціаліст 108 289-85-11 Gorbenko@dsp.gov.ua
Івченко Ганна Михайлівна головний спеціаліст 108 Ivchenko@dsp.gov.ua
121@dsp.gov.ua
5.2. Відділ документального забезпечення та архівної справи
начальник відділу
Франкевич Тетяна Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 dsp@dsp.gov.ua
Абдукарімова Тетяна Олегівна провідний документознавець 104 289-86-76 Abdukarimova@dsp.gov.ua
Коваленко Світлана Олексіївна провідний документознавець 104 289-86-76 Kovalenko@dsp.gov.ua
Тимченко Юлія Олександрівна провідний документознавець 104 289-86-76 Tymchenko@dsp.gov.ua
5.3. Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації
Татарчук Ірина Михайлівна завідувач сектору 108 289-85-11 zvern@dsp.gov.ua
Шептицька Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 108 289-85-11 Sheptytska@dsp.gov.ua
6. Управління юридичного забезпечення

начальник управління 317 289-04-95
6.1. Відділ нормативно-правового забезпечення
Вавілова Наталія Зіновіївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Vavilova@dsp.gov.ua
Березовська Валерія Валеріївна головний спеціаліст 314 289-71-49 Kushchenko@dsp.gov.ua
Серебрякова Наталія Сергіївна головний спеціаліст 318 289-54-68
Пянковська Анастасія Едуардівна головний спеціаліст 314 289-71-49 piankovska@dsp.gov.ua
6.2. Відділ претензійної роботи
Марахін Євген Анатолійович начальник відділу 318 289-54-68
Сапсай Світлана Валентинівна головний спеціаліст 318 289-54-68 sapsaj@dsp.gov.ua.
Васильєва Вікторія Валеріївна головний спеціаліст 318 289-54-68 vasylieva@dsp.gov.ua
Ільчук Володимир  Леонідович головний спеціаліст 318 289-54-68
Павлюк Марія Анастасіївна головний спеціаліст 318 289-54-68
7. Управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Яковецька Інна Володимирівна начальник управління – головний бухгалтер 221 289-39-91 Yakovetska@dsp.gov.ua
7.1. Відділ бухгалтерського обліку
заступник начальника управління – заступник головного бухгалтера 222-A 234-45-85
Волоха Ганна Леонідівна головний спеціаліст 222-A 289-51-24 Volokha@dsp.gov.ua
Іхно Вікторія Вікторівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Ikhno@dsp.gov.ua
Ільчук Інна Петрівна головний спеціаліст 222-A 289-61-18
Герасим’юк Ірина Степанівна(декрет) головний спеціаліст 222-A 289-61-18 Herasymiuk@dsp.gov.ua
7.2. Відділ планування та консолідованої звітності
Семененко Наталія Яківна начальник відділу 222 279-05-70 Semenenko@dsp.gov.ua
Новохацька Юлія Миколаївна (декрет) головний спеціаліст 222 284-39-04 Novokhatska@dsp.gov.ua
Ткачова Олена Анатоліївна головний спеціаліст 222 289-30-34 Tkachova@dsp.gov.ua
822@dsp.gov.ua
Присяжна Аліна Олександрівна головний спеціаліст Prysiazhna@dsp.gov.ua
головний спеціаліст 222 289-30-34
головний спеціаліст 222
7.3. Сектор господарського та інформаційного забезпечення
Безсмертний Юрій Васильович завідувач сектору 217 289-12-14 bezsmertnyi@dsp.gov.ua
Верич Олег Васильович провідний інспектор 218 289-00-85 admin@dsp.gov.ua
Калина Артем Володимирович провідний інженер-програміст сектору 218 289-50-78 admin@dsp.gov.ua
Коміса Костянтин Володимирович провідний інженер-програміст
8. Управління інспекційної діяльності
Гнатюк Олег Анатолійович начальник управління 214 289-30-20 hnatiuk_o@dsp.gov.ua
8.1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму
Савенкова Наталія Валеріївна головний спеціаліст 223 289-85-93 Savenkova@dsp.gov.ua
Садовнік Павло Григорович головний спеціаліст 223 289-85-93 sadovnik@dsp.gov.ua
Бєлоусова Ольга Іванівна головний спеціаліст 223 289-85-93

248-77-77

bielousova.o@dsp.gov.ua
Новак Віра Вікторівна головний спеціаліст 223 289-85-93 Novak@dsp.gov.ua
головний спеціаліст
8.2. Відділ організаційного забезпечення та планування діяльності
Тягай Максим Петрович заступник начальника управління – начальник відділу 214  248-74-56 Tiahai@dsp.gov.ua
Дубовик Микола Юрійович головний спеціаліст 214 248-74-56 Dubovyk@dsp.gov.ua
Темна Інна Станіславівна головний спеціаліст 214 248-74-56 Temna@dsp.gov.ua
Чехун Наталія Анатоліївна головний спеціаліст 214 248-74-56 chekhun@dsp.gov.ua
Низюк Анастасія Анатоліївна головний спеціаліст
9. Управління гірничого нагляду
Нелень Олег Анатолійович начальник управління 213 289-53-59 nelen@dsp.gov.ua
9.1 Відділ нагляду у вугільній промисловості
Дорохов Олег Володимирович головний спеціаліст 212 284-39-09 Dorokhov@dsp.gov.ua
1012@dsp.gov.ua
Сергієнко Сергій Григорійович головний спеціаліст 212 284-39-09 Serhiienko@dsp.gov.ua
1011@dsp.gov.ua
Рудюк Ігор Віталійович головний спеціаліст 212 289-30-27 Rudiuk@dsp.gov.ua
1013@dsp.gov.ua
Литвинов Віталій Володимирович головний спеціаліст 212 289-30-27 LytvynovVV@dsp.gov.ua
9.2. Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості, за вибуховими роботами та утилізацією боєприпасів
Демченко Артур Вікторович заступник начальника управління – начальник відділу 211 248-74-57 Demchenko@dsp.gov.ua
1022@dsp.gov.ua
Плетньова Світлана Вікторівна головний спеціаліст 211 289-83-56 Pletnova@dsp.gov.ua
1021@dsp.gov.ua
Український Василь Юрійович головний спеціаліст 211 289-83-56 Ukrainskyi@dsp.gov.ua
9.3. Відділ геолого-маркшейдерських робіт
Мозговенко Оксана Іванівна начальник відділу 210 289-30-31 Mozghovenko@dsp.gov.ua
1033@dsp.gov.ua
Задніпрянець Світлана Анатоліївна головний спеціаліст 210 289-30-31 Zadniprianets@dsp.gov.ua
1031@dsp.gov.ua
Гетьман Олександр Іванович головний спеціаліст 210 289-39-92 hetman@dsp.gov.ua
Петров Анатолій Андрійович головний спеціаліст 210 289-30-31 AnPetrov@meta.ua
10. Управління  персоналу
Конончук Віталій Антонович Начальник управління 100 284-39-01
Сігарьова Наталія Федорівна в.о. начальника відділу 313
Місяць Олена Дмитрівна (декрет)
10.1 Відділ обліку персоналу
Сіленко Неля Миколаївна головний спеціаліст 100 289-03-32
головний спеціаліст 100 248-74-58
Никодюк Алла Василівна головний спеціаліст 103 289-30-26
Ярошенко Оксана Петрівна головний спеціаліст 103 289-30-26
10.2 Відділ розвитку персоналу
Прохоренко Юлія Володимирівна начальник відділу 100 248-74-58 Prokhorenko@dsp.gov.ua
Павлюковська Яна Олександрівна (декрет) головний спеціаліст 100 288-33-02
Зайцева Світлана Валеріївна головний спеціаліст 100 248-74-58 zaitceva@dsp.gov.ua
11. Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг
Мар’єнко Юрій Михайлович заступник начальника відділу 106 278-23-22 Marienko@dsp.gov.ua
124@dsp.gov.ua
Лавай Надія Василівна головний спеціаліст 107 279-06-30 Lavai@dsp.gov.ua
Головко Тетяна Євгенівна головний спеціаліст 107 289-30-32
Шарафан Ірина Юріївна(декрет) головний спеціаліст 107 289-30-32 sharafan@dsp.gov.ua
122@dsp.gov.ua
12. Відділ стратегічного планування  діяльності та розвитку територіальних органів
Єдамов Микола Васильович Начальник відділу 301 279-00-85 edamov@dsp.gov.ua
Главацька Анна Йосипівна заступник начальника відділу 320 279-03-25 hlavatska@dsp.gov.ua
Расторгуєва Олена Миколаївна головний спеціаліст 110 288-33-02 Rastorhuieva@dsp.gov.ua
Демченко Тетяна Федорівна головний спеціаліст 307 289-54-13
13. Сектор внутрішнього аудиту
Гриценко Юрій Анатолійович завідувач сектору 224 279-05-56 hrytsenko@dsp.gov.ua
Сироватка Ірина Миколаївна                (декрет) завідувач сектору Syrovatka@dsp.gov.ua
Тимошко Роман Миколайович головний спеціаліст 224 279-05-56 Tymoshko@dsp.gov.ua
Мельянков Сергій Анатолійович головний спеціаліст 224 279-05-56 Meliankov@dsp.gov.ua
Іващенко Катерина Василівна головний спеціаліст 224 279-05-56 Ivashchenko@dsp.gov.ua
131@dsp.gov.ua
14.Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ
Баришевська Оксана Леонідівна головний спеціаліст 321 289-61-36 press@dsp.gov.ua
15. Головний спеціаліст з питань міжнародних звя’зків та Євроінтеграції
Кукайло Марина Олександрівна головний спеціаліст 321 289-61-36 Kukailo@dsp.gov.ua
16. Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
Павлова Ірина Анатоліївна головний спеціаліст 219 289-87-35
17. Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Гарбар Олександр Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35 Harbar@dsp.gov.ua
18. Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Середюк Юрій Володимирович головний спеціаліст 215 248-74-35