gov.ua Державні сайти України
Пошук

Звільнення на підставі п. 8 ст. 40 КЗпП України, за вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника.

За цією підставою можна звільнити працівника у разі вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника.

Факт розкрадання може бути підставою для звільнення лише за таких умов:

  • розкрадання працівник учинив за місцем роботи, тобто на підприємстві, з яким перебуває у трудових відносинах, чи на підприємстві, на якому виконує роботу на підставі цих трудових відносин;
  • факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення (згідно зі ст. 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи.

Відповідно до пункту 26 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 звільнення за вчинення розкрадання можливе попри те, чи застосовувалися до працівника раніше заходи дисциплінарного або громадського стягнення, в робочий чи неробочий час вчинено розкрадання.

У цьому разі трудовий договір з працівником можна розірвати не пізніше одного місяця з дня набуття законної сили вироком суду чи дня ухвалення рішення про застосування до працівника заходу громадського впливу.