gov.ua Державні сайти України
Пошук

В чому полягають основні цілі функціонування СУОП і яким чином вони досягаються на об’єктах будівництва?

Відповідно до пункту 5.10 НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009» – основні цілі функціонування СУОП досягаються:

  • визначенням прав, обов’язків, зацікавленості та відповідальності всіх категорій працюючих стосовно дотримання норм і правил охорони праці;
  • організацією ефективної системи навчання;
  • безперервним і дієвим контролем за станом умов і безпеки праці на робочих місцях;
  • запровадженням єдиної методики аналізу та оцінки ступеня безпеки, рівня ризику виробництва;
  • стимулюванням зменшення травматизму і профзахворювань.