gov.ua Державні сайти України
Пошук

В чому полягає сутність системи управління охороною праці (СУОП) на (в) будівельному (ій) підприємстві (організації)?

Відповідно до пункту 5.4.1 НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009» – сутність СУОП полягає у створенні комплексної системи профілактики небезпечних ситуацій, що виникають у процесі виконання будівельно-монтажних робіт, попередженні і мінімізації виробничих небезпек, ризиків, матеріальних збитків.