gov.ua Державні сайти України
Пошук

У чому полягає відмінність між реорганізацією підприємства та його ліквідацією?

Одним з видів змін в організації виробництва і праці, що може слугувати підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, є ліквідація підприємства.

Ліквідація — це форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі її права й обов’язки.

Реорганізація — це інша форма припинення юридичної особи. Під час реорганізації юридична особа теж припиняється. Але всі її права й обов’язки у порядку правонаступництва переходять до нової (іншої) юридичної особи. Реорганізація може здійснюватися злиттям, приєднанням, поділом, видокремленням та перетворенням юридичної особи за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або відповідних органів державної влади.