gov.ua Державні сайти України
Пошук

Щодо отримання дозвільних документів на машини механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зокрема Водогрійні котли НИИСТУ-5 тиском 6 кгс/см2; Компресор «Мидко» М-7 тиском 11,2 кгс/cм2; Деревообробні верстати; Автонавантажувач; Автомобілі великої вантажності понад 15 т; Трактор ЮМЗ-6АЛ

Згідно з пунктом 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування машин) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 (далі – Порядок), дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається, зокрема, роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устаткованняпідвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77.

Відповідно до пункту 21 Порядку виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за формою згідно з додатком 8.

Отже роботодавець повинен одержати дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, що зазначено у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 (далі – Постанова КМУ № 77), зокрема на обладнання, що працює під тиском, та агрегатів з максимальним робочим тиском (PS) понад 0,5 бара, що зазначене у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27.

Експлуатація машин, механізмів, устаткованняпідвищеної небезпеки, зазначених у групі Б переліку, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 77, здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зокрема:

– усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62;

– великотоннажний та інший технологічний транспортний засіб, визначений підпунктом 1 пункту 2 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8.

Таким чином, роботодавець повинен одержати дозвіл на експлуатацію водогрійного котла НИИСТУ-5, як на обладнання, що працює під тиском понад 0,5 бара.

Експлуатація (застосування) компресорів типу «Мидко» М-7, деревообробних верстатів та автонавантажувачів здійснюються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Отримання дозвільних документів на експлуатацію (застосування) автомобілів великої вантажності понад 15 т та тракторів, якщо вони можуть експлуатуватися на вулично-дорожній мережі загального користування, Порядком не вимагається.