gov.ua Державні сайти України
Пошук

Щодо оформлення наряду-допуску на виконання ремонтних робіт

Під час виконання робіт з небезпечними та шкідливими виробничими чинниками, або робіт, пов’язаних з підвищеним виробничим ризиком, нормативно-правовими актами з охорони праці передбачено вжиття організаційно-технічних заходів щодо безпеки праці. Оформлення спеціального документа у вигляді наряду-допуску є основою таких заходів.

Наряд-допуск – це оформлене на спеціальному бланку завдання на безпечне ведення робіт. Наряд-допуск визначає: зміст завдання; місце; час початку і закінчення; необхідні заходи безпеки; осіб, відповідальних за безпеку праці та попередньої підготовки робочого місця; склад бригади; організаційно-технічні заходи, які гарантують правильність підготовки робочого місця; достатність вжитих заходів безпеки, після виконання яких члени бригади мають право розпочати роботи.

Якщо небезпека являє собою один чинник або пов’язана з дією одного виду обладнання, наряд-допуск може оформлюватись з урахуванням цього виробничого чинника або виду обладнання та мати відповідну назву (наприклад, наряд-допуск на проведення вогневих робіт; наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт тощо).

Також інформуємо, що визначення необхідності одночасної видачі нарядів-допусків за різною формою, належить до компетенції осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт, з урахуванням місцевих умов проведення цих робіт та відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Як приклад, у разі виконання робіт, пов’язаних з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, в тому числі роботи в середині ємностей (апарати, сушильні барабани, печі сушильні, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також колектори, тунелі, колодязі, приямки та інші аналогічні місця), при проведенні яких є або не виключена можливість виділення в робочу зону, визначену відповідно до ГОСТ 12.1.005-76, вибухо– і пожежонебезпечних чи шкідливих парів газів і інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, причинити шкідливий вплив на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частина нижче 20%) пунктом 1.5 глави 1 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985 (НПАОП 0.00-5.11-85), визначені, як газонебезпечні роботи, на які оформлюється наряд-допуск зазначений у додатку 2 до НПАОП 0.00-5.11-85.

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.