gov.ua Державні сайти України
Пошук

Щодо необхідності спорядження виробником паспорта на навантажувач

Відповідно до Закону України „Про технічні регламенти та оцінку відповідності” визначення характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва передбачено технічними регламентами.

Технічним регламентом безпеки машин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 (далі – Технічний регламент) та його попередньою редакцією – Технічним регламентом безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933, не передбачено складання виробником паспорта (журналу нагляду) для навантажувачів.

Разом з цим, відповідно до пункту 1 розділу VI Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2018 № 1220, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2018 за № 1082/32534 (далі – НПАОП 0.00-1.83-18), вимоги безпеки, зазначені в цьому розділі, поширюються на навантажувачі, виготовлені до 12.08.2013 – дати обов’язкового застосування Технічного регламенту.

Згідно з пунктом 5 розділу V НПАОП 0.00-1.83-18 за потреби відновлення втраченого, зіпсованого чи на заміну непридатному для використання журналу нагляду (паспорта) навантажувача, що перебував в експлуатації, суб’єкт господарювання має забезпечити отримання дубліката журналу нагляду або паспорта від виробника чи складання нового журналу нагляду.