gov.ua Державні сайти України
Пошук

Що входить до СУОП в будівництві?

Відповідно до пункту 5.7 НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009» – управління охороною праці в будівництві є процес:

  • збирання, передавання, опрацювання інформації про стан безпеки праці на об’єктах будівництва, у виробничих підрозділах;
  • підготування і прийняття управлінських рішень стосовно ліквідації виявлених порушень вимог норм і правил охорони праці, про що повідомляється об’єкту управління.