gov.ua Державні сайти України
Пошук

Що відноситься до запасів корисних копалин які підлягають обліку і списанню з балансу гірничодобувного підприємства?

До запасів корисних копалин, які підлягають обліку гірничодобувними підприємствами, належать балансові і позабалансові запаси твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та наявних у них компонентів, що пройшли експертизу та оцінку Державної комісії по запасах корисних копалин, а також запаси, виявлені під час подальшого проведення геологорозвідувальних робіт і розробки родовищ корисних копалин.

Списанню підлягають балансові і позабалансові запаси корисних копалин:

а) видобуті і призначені для споживання або переробки;

б) втрачені у процесі видобування:

  • залишені в надрах у відбитому чи невідбитому стані;
  • вилучені з надр і направлені в породні відвали;
  • втрачені під час транспортування, навантажування,розвантажування;
  • втрачені в місцях зберігання;

в) які втратили промислове значення:

  • невідповідні нововстановленим кондиціям або коефіцієнтам вилучення (родовища нафтові, газові, нафтогазові, газоконденсатні, нафтогазоконденсатні, бітумні, мінеральних вод та лікувальних грязей);
  • недоцільні для відпрацювання через гірничотехнічні і гірничогеологічні умови;

г) які не підтвердилися під час подальшого проведення геологорозвідувальних робіт чи розробки родовища корисних копалин.