gov.ua Державні сайти України
Пошук

Що таке Національний орган України з акредитації?

“Стаття 6. Національний орган України з акредитації Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності від 17 травня 2001 року N 2407-III Акредитація здійснюється національним органом України з акредитації.

Національний орган України з акредитації є державною організацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, та провадить некомерційну господарську діяльність.{Частина друга статті 6 в редакції Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } Положення про національний орган України з акредитації( v0646731-12 ) затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, не має права втручатися в діяльність з акредитації національного органу України з акредитації. { Частину п’яту статті 6 виключено на підставі Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } До складу національного органу України з акредитації входять:

 • Рада з акредитації;
 • технічні комітети з акредитації;
 • комісія з апеляцій.

Основними функціями національного органу України з акредитації є:

 • акредитація органів з оцінки відповідності, в тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
 • проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі – моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних, позачергових та інших оцінок;
 • { Абзац третій частини сьомої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2740-VIII ( 2740-19 ) від 06.06.2019 } затвердження: порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації порядку проведення моніторингу;
 • порядку розгляду скарг, пов’язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;
 • складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
 • організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;
 • ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
 • участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного органу України з Акредитації та акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;
 • організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.

{ Частина сьома статті 6 в редакції Закону N 4224-VI (4224-17 ) від 22.12.2011 } У випадках, встановлених законодавством, національний орган України з акредитації виконує функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, або засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності.

{ Статтю 6 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4224 VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } Національний орган України з акредитації оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни.

{ Статтю 6 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом N 4224 VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011; в редакції Закону N 2740-VIII (2740-19 ) від 06.06.2019 } Національний орган України з акредитації надає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, інформацію про провадження ним діяльності з акредитації в обсязі та порядку, визначених положенням про національний орган України з акредитації.

{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 }”