gov.ua Державні сайти України
Пошук

Що розуміється під терміном «невідповідність працівника виконуваній роботі» як підставою звільнення працівника з ініціативи роботодавця та яким чином така невідповідність установлюється?

Невідповідністю працівника виконуваній роботі зазвичай вважається нездатність цього працівника взагалі чи належним чином виконувати доручену роботу за браком у нього потрібних теоретичних знань і практичних навичок для виконання цієї роботи або коли через певні життєві обставини виникають перешкоди для виконання цієї роботи.

В окремих випадках перешкодою для виконання дорученої роботи може бути те, що працівник не має відповідних документів, котрі підтверджують його освіту, фах та рівень кваліфікації, факт проходження перевірки знань, потрібних для виконання певної роботи.

Скасування допуску працівника до роботи, а також у встановленому порядку позбавлення його права на певний вид діяльності тощо теж можуть бути перешкодою для продовження роботи, а отже, вважатися виявленою невідповідністю працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі.

Невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі може виявлятися також у стані його здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи.