gov.ua Державні сайти України
Пошук

Роз’яснення щодо одержання документів дозвільного характеру на виконання робіт підвищеної небезпеки при проведенні випробування електроустановок напругою до 1000 В

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Процедура видачі дозволів регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Відповідно до вимог пункту 6 Порядку дозвіл видається роботодавцеві на виконання робіт підвищеної небезпеки, перелік яких зазначено у додатку 2 до Порядку.

Відповідно до пункту 4 додатку 2 до Порядку дозвіл необхідно одержувати на випробування електроустановок, призначених для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

Порядком не передбачено видачу дозволів на проведення випробувань в електроустановках напругою до 1000 В, у разі, якщо випробування не проводяться у вибухонебезпечних зонах.

Разом з цим, пунктом 21 Порядку визначено, що виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

При цьому, згідно з пунктом 16 додатку 6 Порядку у разі понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти, суб’єкту господарювання (уповноваженим ним органом або особою) необхідно подати декларацію.

Подавання декларації суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) на роботи в діючих електроустановках напругою
до 1000 В не передбачено.