gov.ua Державні сайти України
Пошук

Призначення відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію ліфтів

Відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) суб’єкт господарювання, який має намір розпочати (продовжити) експлуатацію ліфтів, повинен отримати дозвіл відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107, і забезпечувати їх утримання в справному стані та безпечно експлуатувати шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду та ремонту.

З цією метою він повинен:

призначати наказом працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів та організацію їх експлуатації;

призначати наказом електромеханіків, які одночасно є відповідальними особами за їх справний стан;

призначати наказом ліфтерів і операторів диспетчерського зв’язку (якщо такий є).

Дозволяється покладати на одну особу обов’язки працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів і працівника, відповідального за організацію експлуатації ліфтів.

Всі вказані працівники повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-2005) та мати групи з електробезпеки не нижче:

IV – особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта;

III – електромеханік, який здійснює технічне обслуговування і ремонт ліфта;

II – ліфтер і оператор.

На час відпустки, відрядження або хвороби працівника, відповідального за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфта, або електромеханіка, відповідального за його справний стан, їх обов’язки покладаються наказом на інших працівників, навчених відповідно до вимог НПАОП-0.00-4.12-2005.