gov.ua Державні сайти України
Пошук

Порядок створення служби охорони праці на підприємстві

Порядок створення та функціонування служби охорони праці визначається на підставі статті 15 Закону України «Про охорону праці» та Типового  положенням  про  службу  охорони  праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12. 2004  за № 1526/10125 (далі – Типове положення).

На основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці,  її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства (пункт 1.2 Типового положення).

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи,  які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих  менше  20  осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.