gov.ua Державні сайти України
Пошук

Перелік документів, які необхідно подати власнику технологічного транспортного засобу (ТТЗ) територіальному органу Держпраці для зняття ТТЗ з обліку у зв’язку з відчуженням

Процедуру відомчої реєстрації (далі – реєстрація) та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, визначає Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 (далі – Порядок).

Відповідно до п. 3 Порядку реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з нього технологічного транспортного засобу здійснюється територіальними органами Держпраці через центри надання адміністративних послуг.

Згідно з п. 32 Порядку зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним. У цьому разі під час зняття з обліку технологічного транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію ставиться штамп «Знято з обліку» та зазначається дата зняття з обліку.

Відповідно до п. 34 Порядку зняття технологічного транспортного засобу з обліку здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються:
– свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу;
– акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява – для фізичних осіб;
– акт ліквідації основних засобів.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

Отже, зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу та акт технічного огляду технологічного транспортного засобу.