gov.ua Державні сайти України
Пошук

Основні вимоги до служби охорони праці

Основні вимоги щодо служби охорони праці на підприємстві, визначених Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12. 2004  за № 1526/10125 (далі – Типове положення):

– служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю (пункт 1.3 Типового положення);

– проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників  служби  охорони  праці під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки (пункт 1.6 Типового положення);

– ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою (пункт 1.8 Типового положення);

– працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання  функцій і завдань, не передбачених Законом України “Про охорону  праці, Типовим положенням та системою управління охороною праці на підприємстві (пункт 5.5 Типового положення).