gov.ua Державні сайти України
Пошук

Організація проведення розслідування гострих професійних захворювань на виробництві, які стались внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19

За результатами моніторингу проблемних питань, які виникають під час проведення розслідування гострих професійних захворювань на виробництві, які стались внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 медичного та/або іншого працівника, що пов’язано з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб), керуючись пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі – Порядок), Державна служба України з питань праці надає наступні рекомендації щодо організації та проведення розслідування (спеціального розслідування) таких випадків.

З метою запобігання інфікування членів комісій з розслідування випадків гострого професійного захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 медичного та/або іншого працівника, під час виконання комісією з розслідування (спеціального розслідування) обов’язків, визначених пунктом 33 Порядку:

  • розподіл функцій між членами комісій проводити з урахуванням обмеження контактного спілкування членів комісії та осіб, що можуть бути залучені до розслідування гострого професійного захворювання, зокрема, делегувати представникам роботодавця виконання тих обов’язків комісії, визначених пунктом 33 Порядку, необхідність виконання яких передбачає перебування членів комісії на території суб’єкта господарювання;
  • одержання письмових пояснень від роботодавця та його представників, посадових осіб, працівників підприємства (установи, організації), потерпілого (якщо це можливо), опитування свідків та осіб, причетних до нещасного випадку, зустріч з потерпілим, членами його сім’ї або уповноваженою ним (ними) особою, проводити обмеженим складом членів комісії (один-два). У разі необхідності, вищезазначені дії та засідання комісії проводити обмеженим складом з додержанням вимоги щодо кворуму або дистанційно з використанням конференц-зв’язку й інших сучасних засобів зв’язку (за умови, що складені за результатами цих дій документи відповідатимуть вимогам Порядку);
  • обстеження місце, де стався випадок гострого професійного захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та складання відповідного протоколу згідно з додатком 5 проводити, як виняток, членом комісії з розслідування (спеціального розслідування), попередньо належним чином ознайомленим з вимогами безпеки щодо поводження в осередках інфекційних хвороб тощо та виключно за умови забезпечення засобами індивідуального захисту, з подальшим ознайомленням усіх членів комісії з результатами обстеження;
  • розроблення ескізу місця, де стався випадок гострого професійного захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 згідно з додатком 6 і фотографування місця такого випадку проводити, як виняток, у разі потреби та можливості, членом комісії з розслідування (спеціального розслідування), попередньо належним чином ознайомленим з вимогами безпеки щодо поводження в осередках інфекційних хвороб тощо та виключно за умови забезпечення засобами індивідуального захисту, з подальшим ознайомленням усіх членів комісії з результатами обстеження;
  • виконувати інші обов’язки комісії, визначені пунктом 33 Порядку, та здійснювати документальне оформлення матеріалів розслідування з урахуванням обмежень, пов’язаних із запровадженням карантинних заходів.