gov.ua Державні сайти України
Пошук

Хто проводить оцінку відповідності?

Відповідно до «Технічного регламента безпеки машин», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62, виробник або його уповноважений представник з метою оцінки відповідності машини повинен застосувати одну з процедур оцінки відповідності, описаних у пунктах 13-15 (в залежності чи зазначена машина у додатку 9 цього Технічного регламенту чи ні).

Звертаємо увагу, що відповідно до Технічного регламенту безпеки машин виробник – юридична або фізична особа, яка здійснює проектування та/або виробництво машини або незавершеної машини, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, та є відповідальною за відповідність машини або незавершеної машини цьому Технічному регламенту з метою введення її в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою або для власного використання.

У разі відсутності виробника згідно з наведеним визначенням будь-яка фізична або юридична особа, що вводить в обіг або в експлуатацію машину чи незавершену машину, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, повинна вважатися виробником.

Згідно із Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» виробники та інші особи застосовують процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів самостійно, а у випадках, визначених у технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповідності, – із залученням відповідних органів з оцінки відповідності.