gov.ua Державні сайти України
Пошук

Хто може скористатися спрощеним режимом регулювання трудових відносин?

Спрощений режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають: між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більше 250 осіб; або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Спрощенийрежим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на йоговикористання.

Спрощений режим може застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцямивиключно на добровільних засадах.