gov.ua Державні сайти України
Пошук

Яким чином установлюються назви посад та вимоги щодо кваліфікації працівників служб охорони праці?

Назви  посад  (професій)  установлюються  відповідно до Національного  класифікатора  України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010  № 327, а кваліфікаційні вимоги – відповідно до  розділу 1  “Професії  керівників,  професіоналів, фахівців та технічних   службовців”  Випуск  1  “Професії  працівників,  що  є загальними для  всіх  видів  економічної  діяльності”  Довідника кваліфікаційних  характеристик професій працівників, затвердженого наказом  Міністерства  праці  та  соціальної  політики України від 29.12.2004 № 336.