gov.ua Державні сайти України
Пошук

Яким чином досягається розмір заробітної плати, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я»?

З метою досягнення встановленого розміру оплати праці граничний розмір надбавок, передбачених у підпункті “а” підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (у розмірі до 50 відсотків посадового окладу), може бути збільшений для досягнення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності.

При цьому зазначені надбавки (їх розмір) не враховуються під час установлення доплат та інших надбавок медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності(наприклад, за роботу в нічний час, надурочно, у святкові дні тощо, які розраховуються із розміру посадового окладу).