gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які заходи під час переробки мінеральної сировини потрібно розробити для забезпечення найбільш повного вилучення наявних компонентів, раціонального використання запасів корисних копалин?

  1. додержання технологічних схем переробки мінеральної сировини, що забезпечують раціональне і комплексне вилучення корисних компонентів;
  2. облік і контроль за розподілом корисних компонентів на різних стадіях переробки та ступенем їх вилучення з мінеральної сировини;
  3. вивчення технологічних властивостей і складу мінеральної сировини, проведення дослідно-технологічних випробувань з метою удосконалення технології переробки мінеральної сировини;
  4. раціональне використання відходів переробки (шламу, пилу, стічних вод тощо);
  5. складування, облік і зберігання відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються.