gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які вимоги до розробки плану ліквідації аварій на гірничому підприємстві?

Статтею 27 Гірничого Закону України виначено, що план ліквідації аварій розробляється, узгоджується та затверджується керівником (головним інженером) гірничого підприємства відповідно до вимог правил безпеки.

Вимоги до складання плану ліквідації для підприємств, діяльність яких пов’язана з видобуванням рудних і нерудних корисних копалин підземним способом, а також з будівництвом та експлуатацією підземних гірничих виробок, створених під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (далі – шахта (рудники), викладені у розділі ХІІІ Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом (НПАОП 0.00-1.77-16).

План ліквідації аварій для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з розробкою рудних та нерудних корисних копалин відкритим способом, розробляється з урахуванням вимог пункту 1.11 розділу IV Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (НПАОП 0.00-1.24-10).