gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які відомості мають містити документи органів державного нагляду (контролю)?

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, повинен містити такі відомості:

 • дату складення;
 • тип заходу (плановий чи позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
 • {Абзац шостий частини дев’ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}
  термін усунення порушень;
 • посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення;
 • {Частину дев’яту статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016}
  найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
 • найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання, а також прізвище, ім’я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або
 • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;
 • прізвище, ім’я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.