gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які працівники можуть проводити випробування в діючих електроустановках та яку групу з електробезпеки повинен мати спеціаліст з випробування устатковання?

Відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) випробування провадяться бригадами у складі не менше двох працівників, з яких керівник робіт повинен мати групу IV, а інші – групу III.

Проведення випробувань можуть виконувати тільки працівники, які пройшли спеціальну підготовку і перевірку знань схем випробувань і правил в обсязі даного розділу та мають практичний досвід проведення випробувань в умовах діючих електроустановок, одержаний в період стажування тривалістю не менше1 місяця під контролем досвідченого працівника з групою III. Вказана перевірка провадиться одночасно з загальною перевіркою знань цих Правил безпеки в ті ж терміни і тією ж комісією з включенням до її складу спеціаліста з випробування устатковання, який має V групу з електробезпеки, під час перевірки знань працівників, які проводять випробування в електроустановках напругою понад 1000 В, і групу IV – під час перевірки знань працівників, які проводять випробування в електроустановках напругою до 1000 В, про що робиться відповідний запис в посвідченні і в журналі.

Разом з цим, Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці визначено, що працівники, які виконують роботи в електроустановках проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.