gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які повноваження мають органи державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю)?

Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

  • вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
  • відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених законом;
  • надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;
  • застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів у межах та порядку, визначених законом.