gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які основні вимоги в галузі охорони надр?

Основними вимогами в галузі охорони надр є:

  • забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр;
  • додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;
  • раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
  • недопущення шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд;
  • запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей;
  • запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод;
  • додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.