gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які основні вимоги до проведення гірничих робіт?

Основними вимогами до проведення гірничих робіт є: застосування прогресивних, безпечних і нешкідливих способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин; постійне підтримання діючих гірничих виробок, видобутку та транспортування корисних копалин у стані, визначеному правилами технічної експлуатації та правилами безпеки; створення системи заходів щодо безпечної діяльності під час проведення гірничих робіт; раціональне видобування, використання корисних копалин і охорона надр; дотримання гранично допустимих нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля; забезпечення радіаційної та екологічної безпеки під час проведення гірничих робіт; забезпечення максимально можливої виїмки корисних копалин при сучасних технологіях; приведення земельних ділянок, що вивільняються гірничими підприємствами після їх ліквідації або консервації, у стан, придатний для використання за призначенням відповідно до Земельного кодексу України. При проведенні гірничих робіт має забезпечуватися також додержання інших вимог, передбачених законодавством.