gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які є види щорічних відпусток?

Законодавством України установлюються такі види щорічних відпусток: основні та додаткові. Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів. Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

2) за особливий характер праці;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.