gov.ua Державні сайти України
Пошук

Які документи необхідно подати до Управління Держпраці для погодження списку працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією?

Відповідно до пункту 2.2.11 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 за № 93/2533 (далі – НПАОП 40.1-1.21-98), список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

Перелік необхідних документів для погодження списку працівників НПАОП 40.1-1.21-98 не передбачено.

Разом з цим, згідно з пунктом 2.2.2 НПАОП 40.1-1.21-98 до оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.

Працівники, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, відносяться до оперативних працівників (працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань).

Роботи, які виконують або організовують оперативні працівники належать до робіт підвищеної небезпеки. Таким чином, до цієї категорії працівників повинні застосовуватися вимоги нормативно-правових актів відповідно до виконуваних робіт (вимоги щодо проведення навчання, професійного добору, проходження медичних оглядів тощо).

Отже, для погодження зазначеного списку доцільно проаналізувати документи, що підтверджують проведення навчання та перевірку знань з електробезпеки, проходження медичних оглядів, інформацію про види та технічний стан електроустановок, що знаходяться в оперативному керуванні відповідних працівників.