gov.ua Державні сайти України
Пошук

Яка процедура звільнення працівника за порушення трудової дисципліни?

Підставою для відкриття процедури звільнення працівника є скоєння ним того чи іншого порушення трудової дисципліни, яке має бути документально зафіксоване. Як правило це акт, який складається у випадках, передбачених п. 3, 4, 7 ст. 40 КЗпП України.

Не допускаються в акті помилки у зазначенні дати, часу, місця скоєння проступку, оскільки вони можуть бути оскаржені працівником, котрого притягують до дисциплінарної відповідальності.

Підставою для звільнення може бути також вирок суду, що набув законної сили; постанова органу (суду), до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення, або застосування заходів громадського впливу.

Кадрова служба має ознайомити порушника трудової дисципліни з актом (якщо його складають) і зажадати від нього письмового пояснення з приводу порушення трудової дисципліни.
У разі відмови працівника надати таке пояснення складається відповідний акт.

На підставі зібраних документів кадрова служба готує доповідну записку (подання) керівникові підприємства про звільнення працівника.

У разі прийняття керівником підприємства пропозицій про звільнення працівника (зазвичай це резолюція) кадрова служба направляє подання за підписом керівника підприємства до профспілки та готує, якщо є згода на звільнення працівника (має бути виписка із протоколу засідання профспілки), відповідний наказ.

На підставі наказу кадрова служба робить відповідний запис у трудовій книжці та особовій картці працівника; видає звільненому працівникові у день звільнення трудову книжку (працівник повинен отримати трудову книжку, поставити підпис і дату в журналі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них і особовій картці працівника) та копію наказу про звільнення.