gov.ua Державні сайти України
Пошук

Яка періодичність технічних оглядів посудин, що працюють під тиском?

Відповідно до пункту 4 розділу IV Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 433/31885 (далі – НПАОП 0.00-1.81-18), виробники (їх уповноважені представники) або постачальники (імпортери) обладнання під тиском або їх складових частин закордонного виробництва мають забезпечити їх експлуатаційними документами (паспорти, настанови щодо монтажу та експлуатації), табличками і маркуваннями, викладеними державною мовою, технічним файлом.

Згідно з пунктом 12 глави 1 розділу VIII НПАОП 0.00-1.81-18 обсяг, методи і періодичність технічних оглядів посудин (за винятком балонів) мають бути визначені підприємством-виробником і зазначені в журналі нагляду (паспорті) та інструкції з монтажу й експлуатації.

У разі відсутності такої інформації технічний огляд має проводитися відповідно до вимог цих Правил, наданих у таблицях 1–3 додатка 2 до цих Правил.

Якщо за умовами виробництва немає можливості надати посудину для технічного огляду в зазначений термін, власник зобов’язаний надати її достроково.

Технічний огляд балонів має проводитись за методикою, передбаченою експлуатаційною документацією, в якій зазначаються періодичність технічного огляду і норми бракування.

Відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин,  механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 (далі – Порядок), періодичний (черговий) і позачерговий технічний огляд проводиться у строки, що встановлені нормативно-правовими актами з охорони праці та експлуатаційними документами виробника.

Згідно з пунктом 9 Порядку позачерговий технічний огляд устатковання проводиться у разі:

введення його в експлуатацію після ремонту, реконструкції або модернізації;

перерви в експлуатації більш як на 12 місяців;

демонтажу та встановлення на новому місці;

закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження);

експлуатаційної чи деградаційної відмови, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації,  тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів;

аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру.

В інших випадках позачерговий технічний огляд устатковання проводиться відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

У разі закінчення граничного строку експлуатації, аварії або отримання пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устатковання проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

Враховуючи зазначене, періодичність технічних оглядів посудин, що працюють під тиском, мають бути визначені підприємством-виробником. У разі відсутності такої інформації періодичність технічних оглядів визначається у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18 та Порядку.