gov.ua Державні сайти України
Пошук

Як визначається порогова маса для небезпечних речовин 1,2 та 3 групи з урахуванням відстаней?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956, а саме п. 16 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки:

У разі коли найменша відстань від елементів потенційно небезпечного об’єкта до елементів селитебної території або промислових об’єктів не перевищує 500 метрів для небезпечних речовин 1 і 2 групи і 1000 метрів для небезпечних речовин 3 групи, пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, визначена за формулою

Qir = Qi * (Rx/Rп)2,

де Qir – порогова маса небезпечних речовин;
Qi – встановлений або розрахований згідно з пунктом 10 цього Порядку норматив порогової маси 2 класу;
Rх – відстань від потенційно небезпечного об’єкта до межі найближчого елемента селитебної території або промислового об’єкта;
Rп – гранична відстань від потенційно небезпечного об’єкта до найближчого промислового об’єкта або елемента селитебної території, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин 1 і 2 групи RП дорівнює 500 метрів, для речовин 3 групи RП дорівнює 1000 метрів).

У разі коли Qir менше 1 відсотка встановленого або розрахованого згідно з пунктом 10 цього Порядку нормативу порогової маси 2 класу, порогова маса приймається рівною 1 відсотку незалежно від відстані потенційно небезпечного об’єкта до елементів селитебної території.

Селитебна територія – ділянки житлових будинків, громадських установ, будівель та споруд, зокрема навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньоселитебна, вулично-дорожня і транспортна мережа, площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва і місця загального користування (ДБН 360-92**, пункт 2.2). Характеристика елементів селитебної території затверджується Мінрегіоном.

Вимоги цього пункту не поширюються на потенційно небезпечні об’єкти лінійної частини магістральних продуктопроводів у межах охоронних зон. (пункт 16 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. N 990).