gov.ua Державні сайти України
Пошук

Як відбувається звітування про виконання умов укладеного колективного договору?

Частиною третьою статті 15 Закону України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993№3356-XII встановлено, що сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

Крім того, про необхідність звітування виборним профспілковим органом підприємства, установи, організації про виконання колективного договору саме на загальних зборах трудового колективу вказано у статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Розгляд та схвалення проекту колективного договору здійснюється також загальними зборами (конференцією) трудового колективу. Відповідно до зазначеного, щорічне звітування сторін повинно відбуватися на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

При цьому, слід відзначити, що сторони можуть передбачити в колективному договорі й іншу періодичність та організаційні форми проведення звітування, наприклад, проведення щоквартальних спільних зустрічей з розгляду виконання колективного договору, обмін письмовими звітами тощо.