gov.ua Державні сайти України
Пошук

Експлуатація резервуарів для зберігання нафтопродуктів

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Процедура видачі дозволів регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Кабінетом Міністрів України 03.02.2021 затверджено постанову № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова № 77), якою внесені зміни, зокрема, до Порядку, в частині перегляду переліку видів робіт підвищеної небезпеки та унормування питань подання декларацій.

Пунктом 6 Порядку визначено, що дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається роботодавцеві на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А додатка 2 до Порядку, а саме: виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію да декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Постанови № 77.

Якщо на об’єкті маса горючих рідин дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас небезпечних речовин, то роботодавець повинен одержати дозвіл на такий вид робіт, як зберігання горючих рідин.

Крім цього, роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах під час експлуатації паливно-роздавального пункту (пункт 3 групи А додатка 2 до Порядка).

Якщо роботодавець експлуатує обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад, паливороздавальну колонку, електрообладнання вибухозахищеного виконання (пункт 10 групи А додатка 2 до Порядку), при цьому виконує роботи підвищеної небезпеки, наприклад, монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція зазначеного обладнання (пункт 11 групи А додатка 2 до Порядку), то роботодавець подає декларацію, відповідно до вимог Порядку.

Якщо ємність для зберігання дизельного палива або бензину змонтовано наземно чи надземно та при цьому виконуються роботи на висоті понад           1,3 метра, то роботодавець подає декларацію, відповідно до вимог пункту 3  групи В додатка 2 до Порядку.

Вичерпний перелік робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які роботодавцю необхідно одержати дозвіл чи подати декларацію відповідно до вимог Порядку, залежить від умов експлуатації, видів виконуваних робіт та експлуатаційних характеристик машин, механізмів, устатковання.