gov.ua Державні сайти України
Пошук

Документи для реєстрації технологічних транспортних засобів

Реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється на підставі письмової заяви власника за зразком згідно з  додатками 1  і  2, до якої додаються:

– засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом;

– декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, – для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше.

До заяви додається також акт технічного огляду за формою згідно з  додатком 4.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: “Переклад декларації з її оригіналу.

Заява подається у паперовій формі власником особисто чи надсилається поштою до центру надання адміністративних послуг або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

У разі коли документи подано в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або неробочий час після закінчення робочого дня, днем подання зазначених документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.