gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чим передбачено розроблення плану локалізації і ліквідації можливих аварій у системі газопостачання підприємства?

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Роботодавець розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Відповідно до вимог пункту 3.30 розділу V глави 3 Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 за № 674/27119 (далі – НПАОП 0.00-1.76-15), на підприємствах мають бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання (далі – ПЛЛА).

При цьому, вимоги щодо форми, змісту, погодження та перегляду ПЛЛА НПАОП 0.00-1.76-15 не передбачені.

Разом з цим, вважаємо за доцільне під час складання ПЛЛА передбачити планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

ПЛЛА повинен охоплювати всі рівні розвитку аварій, які з’ясовані в процесі аналізу небезпек.