gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи входить в обов’язки інженера з охорони праці розробка інструкцій з охорони праці та яким нормативно-правовим актом регулюється порядок розробки інструкцій з охорони праці на підприємстві?

Функції служби охорони праці визначено у розділі 3 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125  (далі – Типове положення).

Відповідно до абзацу шостого пункту 3.12 глави 3 Типового положення працівники служби охорони праці беруть участь розробленні  положень,  інструкцій,  розділу  “Охорона праці” колективного договору, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства.

Вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства встановлено Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998  № 9, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.