gov.ua Державні сайти України
Пошук

Чи входять до розміру заробітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я», доплати та надбавки?

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата складається з основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата. Це – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це – винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

На підставі викладеного, встановлені Постановою мінімальні розміри нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власностівключають в себе всі види оплати праці (посадовий оклад або тарифна ставка, доплати за вислугу років, почесні звання, науковий ступінь, кваліфікаційну категорію, доплати за роботу у нічний час, святкові дні та надурочно, за роботу у шкідливих умовах, в тому числі «ковідні», суміщення професій (посад), індексація заробітної плати, щомісячні премії тощо). У разі, якщо загальна сума нарахованої заробітної плати (з урахуванням доплат і надбавок) є меншою за встановлену суму, її розмір регулюються за допомогою надбавки.